BALDOMERO PESTANA. PABLO NERUDA. LIMA, PERU. 1957.

Advertisements